Palou, Honda, Claim 2021 NTT INDYCAR Championships